0100100 Merellä  (MOD Premium Cracked) 5.3.11.12

0100100 Merellä (MOD Premium Cracked) 5.3.11.12

Game Information of 0100100 Merellä - Merikartta free download

App Name 0100100 Merellä - Merikartta
Package Name com.merella
Version 5.3.11.12
Rating
Size 26M
Requirement 4.1 and up
Updated May 11, 2022
Installs 100,000+

Description of 0100100 Merellä - Merikartta free download with unlimited money

Tutustu Suomen merialueisiin sovelluksen monilla toiminnoilla, kuten merikartat, seurantaplotteri, AIS, kiinnostavat kohteet ja reitit

Kauden 2022 aikana julkaisemme useita jännittäviä uusia ominaisuuksia ja parannuksia. Varaa satama (Ruotsi) – on nyt saatavilla sovelluksesta.

0100100 Merellä maksuton versio sisältää:

• Ilmaiset merikartat Suomen merialueilta sekä Vuoksen vesistöstä.
• GPS-sijainti merikartalla.
• “Mies yli laidan” (MOB) -toiminto joka näyttää ja tallentaa (kuvakaappauksena) kaikki tarvittavat tiedot yhdelle näytölle,
koordinaatit, kuvan nykyisestä GPS-sijainnista, käytettävän VHF-kanavan ja kellonajan, lisäksi voit soittaa click-to-call
-toiminnolla hätäkeskukseen.

Kun päivität maksulliseen Pro-versioon (Vuositilaus), saat lisäksi:

• Varaa vierassatama (Ruotsi)
• Katso luonnonsatamat (Ruotsi)
• GPS-sijainti venekuvakkeella
• AIS (Automatic Identification System) lintuperspektiivistä (katso ja tunnista alukset yli 45 metrin päähän Ruotsin, Norjan tai Suomen rannikoista)
• Luo kiinnostavia kohteita (POI) kartalle
• Navigoidun reitin näyttö ja tallennus plotteri-toiminnolla.
• Kiinnostavien kohteiden ja reittien tallennus, sekä tietojen synkronointi eri mobiililaitteiden välillä Google- tai Facebook -tunnuksilla.
• Mahdollisuus tallentaa karttojen osia offline-käyttöön
• Mahdollisuus luoda reittejä (sekä manuaalisesti että automaattireitityksellä) ja auttaa purjehtimaan näillä reiteillä
• GPX tuonti ja vienti
• Kurssi
• Nopeus
• Trippimittari
• Voit käyttää sovellusta kaikissa Android-laitteissasi (sinun on kirjauduttava sisään samalla Google Play -tunnuksella kaikissa laitteissa)

Vihje! Sammuta GPS, kun olet valmis, muuten se kuluttaa paljon virtaa

Tilaus uusitaan automaattisesti, ellei “automaattinen uusiminen” ole pois päältä vähintään 24 tuntia ennen nykyisen kauden päättymistä.

* Uusiminen veloitetaan 24 tunnin kuluessa ennen kuluvan kauden päättymistä yllä olevan hinnan mukaan.
* Käyttäjä voi hallita tilauksia Google Play -tilillään
* Ilmaisen kokeilujakson käyttämättä jäänyt osa menetetään, kun ostat tilauksen.
* Maksu veloitetaan Google Play -tilitä oston jälkeen

Tietosuojakäytäntö www.0100100.fi/tietosuojalauseke/merella-tietosuojalauseke
Käyttöehdot https://www.0100100.fi/kayttoehdot/merella-kayttoehdot/
Get to know the Finnish sea areas with the many functions of the application, such as nautical charts, tracking plotter, AIS, points of interest and routes

During the 2022 season, we will be releasing a number of exciting new features and enhancements. Book a port (Sweden) – is now available in the app.

0100100 The free version at sea includes:

• Free nautical maps of Finnish sea areas and the Vuoksi watershed.
• GPS location on the chart.
• “Man Overboard” (MOB) function that displays and saves (as a screenshot) all the necessary information on one screen,
coordinates, an image of the current GPS position, the VHF channel used and the time, and click-to-call
to the emergency center.

When you upgrade to the paid Pro version (Annual Subscription), you will also receive:

• Book a guest port (Sweden)
• See natural harbors (Sweden)
• GPS position with boat icon
• AIS (Automatic Identification System) from a bird’s eye view (see and identify vessels more than 45 meters off the coasts of Sweden, Norway or Finland)
• Create points of interest (POIs) on the map
• Display and save the navigated route with the plotter function.
• Save points of interest and routes, and sync data between different mobile devices with Google or Facebook IDs.
• Ability to save parts of maps for offline use
• Ability to create routes (both manually and automatically) and help sail on these routes
• GPX import and export
• Course
• Speed
• Trip meter
• You can use the app on all your Android devices (you’ll need to sign in with the same Google Play ID on all devices)

Hint! Turn off the GPS when you are done, otherwise it will consume a lot of power

Your subscription will be automatically renewed unless “auto-renewal” is turned off at least 24 hours before the end of the current season.

* Renewals will be charged within 24 hours of the end of the current period at the above rate.
* User can manage orders with their Google Play account
* The unused portion of the free trial will be forfeited when you purchase your subscription.
* Payment will be charged to your Google Play account after purchase

Privacy Policy www.0100100.fi/tietosuojalauseke/merella-tietosuojalauseke
Terms of use https://www.0100100.fi/Terms of Use/Market-Terms of Use/
Yleisiä päivityksiä ja virheenkorjauksia.

Id for android: com.merella

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *