Dicamon  (MOD Premium Cracked) 1.38.0

Dicamon (MOD Premium Cracked) 1.38.0

4.8 (184437)Apps, Educationby

Game Information of Dicamon: Giải Toán Lý Hoá Anh free download

App Name Dicamon: Giải Toán Lý Hoá Anh
Package Name vn.dica.giainhanh
Version 1.38.0
Rating 4.8 ( 184437 )
Size 48M
Requirement 5.0 and up
Updated April 17, 2022
Installs 1,000,000+
Category Apps, Education
Developer

Description of Dicamon: Giải Toán Lý Hoá Anh free download with unlimited money

📸 GIẢI BÀI TẬP BẰNG CARMERA 💯 HỌC ONLINE HIỆU QUẢ! 
🌎 Ở thời đại 4.0, để học tốt giữa online và offline vừa tạo ra cơ hội vừa là thách thức cho người học.
Kiến thức nguồn internet luôn đa dạng nhưng để tìm được 1 địa chỉ tin cậy không hề dễ dàng. Trước những trăn trở đó, Giainhanh.vn đã cho ra đời App Dicamon, ung dung hoc tap – Giúp học sinh HỌC TỐT tối ưu học tập, giải bài tập, giải toán , soạn văn, văn mẫu, giúp học sinh học tốt môn tiếng anh. Sách bài tập, sách nâng cao các môn Toán, Vật Lý, Hoá Học, Sinh Học, Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý, Tin Học, GDCD, Luyện Viết, Tiếng Việt, và đầy đủ các lớp: lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, ôn thi đại học
💥💥💥 Ưu điểm của ứng dụng giải bài tập Dicamon:
1️⃣ Giải bài tập bằng camera 📸 kết quả lời giải chỉ trong 3 giây
Giải bài tập vô cùng đơn giản chỉ cần bật camera chụp ảnh câu hỏi sau 3 giây có ngay lời giải và 10 bài tập tương tự.
Giải bài tập nhanh bằng camera, bài tập về nhà, bài tập ôn thi.
Nhận diện hình ảnh bằng công nghệ camera chụp hình chữ viết tay và chữ in hoa.
Nguồn bài tập chất lượng cao luôn được kiểm duyệt, cập nhật bám sát giáo trình và phù hợp với chương trình giáo dục hiện tại.
Lời giải bài tập chi tiết, rõ ràng, chính xác phù hợp, có cả các dạng bài và đáp án tương tự để học sinh luyện tập
2️⃣ Cộng đồng hỏi đáp bài tập uy tin nhất và miễn phí
Để học tốt và hoàn thiện kỹ năng tự học, giải bài tập, ôn thi, kiểm tra của học sinh thì ứng dụng đã xây dựng một cộng đồng hỏi đáp bài tập cùng bạn bè học hỏi và trao đổi hướng dẫn giúp đỡ nhau giải bài tập của tất cả các môn Toán, Hoá học, Vật lý, Anh văn, Ngữ văn, Sinh học, Lịch sử, Địa lý , Công nghệ, GDCD, Tin học, từ lớp 6 đến lớp 12.
3️⃣Ôn tập và tự học tốt tiếng anh
Giúp học tốt môn ngoại ngữ phần mềm cung cấp từ vựng mới kèm hình ảnh minh hoạ, phát âm trên mỗi từ vựng, bám sát chương trình sách giáo khoa của bộ giáo dục, nghe audio, dịch đoạn hội thoại, đoạn văn tiếng anh, hướng dẫn giải các bài tập tiếng anh trong sgk, sbt, lời giải hay và chi tiết. Giúp học sinh tự học tiếng anh online trực tuyến mà không cần tốn nhiều thời gian tham gia các khóa học online, offline khác.
4️⃣ Đề kiểm tra học kì kèm lời giải hay miễn phí
Giúp học tốt và ôn thi hiệu quả phần mềm Dicamon đã tổng hợp các đề thi, ôn thi, ôn tập của các môn toán, môn lý, môn hoá…. kèm lời giải chi tiết giúp học sinh ôn tập và học tập hiệu quả nhất mà không cần tốn quá nhiều thời gian học thêm học kèm.
5️⃣Giải bài tập môn toán lời giải hay và chi tiết
Giúp học tốt môn Toán ứng dụng đã tổng hợp công thức giải toán nhanh, giải bài tập toán lớp 6, đến lớp 12, ôn thi tốt nghiệp, kho đề thi, lời giải, bài kiểm tra môn toán các lớp.
6️⃣Giải bài tập môn vật lý:
Giúp học tốt môn Vật lý, ứng dụng đã tổng hợp các công thức giải lý nhanh, chuyên đề vật lý, đề kiểm tra theo các lớp.
7️⃣Giải bài tập môn hoá học trong sgk
Giúp học tốt môn Hoá, ứng dụng đã tổng hợp công thức cần nhớ, hướng dẫn giải bài trắc nghiệm nhanh.
Để giúp học sinh hệ thống kiến thức học tốt hơn phần mềm còn bổ sung công thức hoá học, phương pháp giải nhanh hóa học hữu cơ, vô cơ, 200 tính chất hoá học, 3000 phản ứng hoá học quan trọng học giúp học sinh ôn luyện hiệu quả.
8️⃣Giải bài tập sinh học sách giáo khoa
Để giúp học sinh học tốt môn sinh học, phần mềm Dicamon đã giải chi tiết các bài tập sinh học trong sgk và sách sinh học nâng cao.
9️⃣Giúp học sinh học tốt toàn diện các môn học thì Dicamon cập nhật đầy đủ các môn Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý, Tin Học, GDCD, Luyện Viết, Tiếng Việt giúp học sinh dễ dàng tìm kiếm lời giải và tự học.
🌿🌿🌿Ứng dụng giải bài Dicamon – Giải Toán, Lý, Hoá, Anh, Văn, Sinh, Sử, Địa, bằng cách chụp hình. Gia sư, người bạn giúp đỡ đắc lực cho việc học online kết hợp offline của học sinh, đây sẽ là một người bạn, gia sư tin cậy, sẵn sàng giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn trong suốt quá trình học và ôn thi, luyện tập.
📸 SOLVING EXERCISES BY CARMERA 💯 EFFICIENT LEARNING ONLINE!
🌎 In the 4.0 era, to learn well between online and offline creates both opportunities and challenges for learners.
Knowledge of internet sources is always diverse, but finding a reliable address is not easy. Facing those concerns, Giainhanh.vn has launched the Dicamon App, a hoc tap app – Helping students study well, optimizing learning, solving exercises, solving math problems, composing, writing samples, helping students learn well the subject. English. Workbooks, advanced books for Math, Physics, Chemistry, Biology, Literature, History, Geography, Informatics, GDCD, Practice Writing, Vietnamese, and all grades: grade 6, grade 7, 8th grade, 9th grade, 10th grade, 11th grade, 12th grade, college exam preparation
💥💥💥 Advantages of the Dicamon exercise solution application:
1️⃣ Solve the exercise with the camera solution results in just 3 seconds
Solving the exercise is very simple, just turn on the camera and take a photo of the question after 3 seconds with the solution and 10 similar exercises.
Solve quick exercises by camera, homework, exam preparation exercises.
Image recognition by camera technology captures handwriting and capital letters.
The source of high-quality exercises is always censored, updated to follow the curriculum and in accordance with the current educational program.
Detailed, clear, accurate and appropriate exercise solutions, including similar test formats and answers for students to practice.
2️⃣ The most trusted and free exercise Q&A community
In order to study well and improve students’ self-study, problem solving, exam preparation and testing skills, the application has built a community of questions and answers with friends to learn and exchange instructions to help each other solve problems. exercises of all subjects Math, Chemistry, Physics, English, Literature, Biology, History, Geography, Technology, GDCD, Informatics, from grade 6 to 12.
3️⃣Review and self-study English well
Helps to learn foreign languages ​​well, the software provides new vocabulary with illustrations, pronunciation on each word, follows the textbook program of the Ministry of Education, listens to audio, translates English dialogues and passages. , instructions for solving English exercises in sgk, sbt, good and detailed solutions. Help students self-study English online without spending a lot of time participating in other online and offline courses.
4️⃣ Semester test questions with good solutions for free
Helps to study well and effectively for exams, Dicamon software has synthesized exam questions, exam review, review of math, physics, chemistry…. with detailed solutions to help students review and study most effective without spending too much time on tutoring.
5️⃣Solving math exercises with good and detailed solutions
Helping to study well in Applied Mathematics has synthesized formulas to solve math quickly, solve math exercises from grade 6 to grade 12, review for graduation exam, stock of exam questions, solutions, grade math tests.
6️⃣ Solving physics exercises:
Helps to learn Physics well, the application has synthesized quick explanation formulas, physics topics, test questions by classes.
7️⃣Solving chemistry exercises in textbooks
Help learn Chemistry well, the application has synthesized formulas to remember, instructions for solving quick quizzes.
In order to help students learn better, the software also adds chemical formulas, quick solutions to organic and inorganic chemistry, 200 chemical properties, 3000 important chemical reactions to help students learn. effective training.
8️⃣Solving textbook biology exercises
To help students learn biology well, Dicamon software has detailed biology exercises in textbooks and advanced biology books.
9️⃣Helping students learn well in all subjects, Dicamon fully updates the subjects of Literature, History, Geography, Informatics, GDCD, Practice Writing, Vietnamese to help students easily find solutions and self-study.
🌿🌿🌿Dicamon problem solving application – Solve Math, Physics, Chemistry, English, Literature, Sinh, History, Geography, by taking pictures. A tutor, a friend who helps students with online and offline learning, this will be a friend, a trusted tutor, ready to help you when you have difficulties during the study and exam preparation process, practice.
+ Sửa lỗi ứng dụng

Id for android: vn.dica.giainhanh

Leave a Reply

Your email address will not be published.