Easy Class (MOD Premium Cracked) 1.9.6

Easy Class (MOD Premium Cracked) 1.9.6

Game Information of Easy Class free download

App Name Easy Class
Package Name vn.easylanguage.easyclass
Version 1.9.6
Rating
Size 58M
Requirement 5.0 and up
Updated January 4, 2022
Installs 100,000+
Category Apps, Education

Description of Easy Class free download with unlimited money

Easy Class là gì?
Là ứng dụng E-learning số một Việt Nam cung cấp giải pháp toàn diện cho học sinh chinh phục môn tiếng Anh từ lớp 1 đến lớp 12 và các kỳ thi quan trọng bậc phổ thông.
Là môi trường rèn luyện các kĩ năng phát âm, giao tiếp đúng chuẩn Anh ngữ quốc tế mà vẫn bám sát theo chương trình 12 năm phổ thông của Bộ giáo dục và đào tạo.
Là công nghệ tiên tiến được áp dụng trong đó: Cô giáo Mỹ ảo luyện phát âm và hội thoại giao tiếp, bài kiểm tra để định vị hiện trạng tiếng Anh và lộ trình chinh phục tiếp theo, thi đánh giá năng lực và xếp hạng học lực.
Easy Class thực sự giúp các bạn học sinh vừa đạt điểm cao trong các kỳ thi ở lớp, hết cấp; vừa phá vỡ các rào cản tiếng Anh rất khó, rào cản dốt tiếng Anh trong ám thị của các bạn học sinh. Đồng thời, chắc chắn giúp các bạn trở thành siêu nhân tiếng Anh ngay khi biến nó thành bạn đồng hành hàng ngày trong túi của mình.

Vì sao học sinh phải dùng Easy Class làm bạn hàng ngày?
• 500+ bài hướng dẫn tự học: Hướng dẫn tự học toàn bộ chương trình tiếng Anh 12 lớp của Bộ giáo dục và Đào tạo, được trình bày dễ hiểu, giúp học sinh tự học và chuẩn bị bài hiệu quả
• 2500+ bài tập thực hành: Kho bài tập đồ sộ với hiệu ứng đồ họa sinh động, cách làm bài tập dễ dàng, tính điểm tại chỗ, giúp học sinh nắm vững kiến thức và bứt phá điểm số trên lớp
• Cô giáo Mỹ ảo 24/7: Được phát triển trong nhiều năm từ Trung tâm Công nghệ Easy Language, Cô giáo trí tuệ nhân tạo luôn sẵn sàng đồng hành cùng các bạn học sinh để vừa luyện phát âm, thạo giao tiếp, ôn luyện giao tiếp hiệu quả ngay với bài học trên lớp
• Công cụ ôn luyện hiệu quả: Ngân hàng đề thi đồ sộ với hàng ngàn bài kiểm tra trên lớp cùng các loại đề thi lên cấp, giúp các bạn học sinh vững vàng bứt phá mọi kỳ thi thuộc chương trình phổ thông
• Cộng đồng học tập trực tuyến: Easy Class có cộng đồng lớn mạnh và phong phú, nơi giải đáp thắc mắc học tập nhanh chóng và giúp học sinh kết bạn khắp cả nước cùng nhau học tập
• Đánh giá xếp hạng và đổi quà: Các bạn học sinh được đánh giá năng lực, xếp hạng theo kết quả học tập và nhận nhiều phần quà giá trị khi đạt các mức hạng học tập cao.

Kết quả học sinh đạt được sau hành trình luyện tập cùng với Easy Class?
• Đạt điểm 8 – 10 môn tiếng Anh cho các bài kiểm tra trên lớp thường ngày
• Rất giỏi kiến thức và đạt điểm cao môn tiếng Anh trong các kỳ thi chuyển cấp và kỳ thi THPT Quốc gia
• Tự tin chinh phục các kỳ thi học sinh giỏi và Olympic tiếng Anh toàn quốc khi kiên trì hàng ngày luyện tập
• Năng lực rất tốt cho quá trình luyện thi và thi lấy chứng chỉ Anh ngữ quốc tế như IELTS, TOEIC, TOEFL iBT.

Easy Class đến với thế giới này, để trở thành người bạn “đồng hành và cá nhân hoá” với các học sinh Việt nam. Giúp các bạn trở thành công dân toàn cầu, khi sở hữu thành thạo, mạnh mẽ ngôn ngữ thứ 2 này như tiếng mẹ đẻ một cách dễ dàng.
What is EasyClass?
Is the number one E-learning application in Vietnam that provides comprehensive solutions for students to conquer English from grade 1 to grade 12 and important high school exams.
It is an environment to practice pronunciation and communication skills in accordance with international English standards while still following the 12-year high school program of the Ministry of Education and Training.
It is an advanced technology that is applied in which: Virtual American teacher practices pronunciation and communication conversations, tests to locate the current state of English and the next conquering route, ability assessment and ranking tests. academic capacity.
Easy Class really helps students who have just achieved high scores in exams at the end of the class; just broke the very difficult English barrier, the barrier of English ignorance in the suggestion of the students. At the same time, definitely help you become English superheroes as soon as making it an everyday companion in your pocket.

Why should students use Easy Class as a friend every day?
• 500+ self-study tutorials: Self-study guide for the entire 12-class English program of the Ministry of Education and Training, presented in an easy-to-understand format, helping students self-study and prepare effectively.
• 2500+ practice exercises: Huge warehouse of exercises with vivid graphic effects, easy ways to do exercises, on-the-spot scoring, helping students master the knowledge and break through their grades in class.
• 24/7 virtual American teacher: Developed over many years from Easy Language Technology Center, Artificial Intelligence Teacher is always ready to accompany students to practice pronunciation, communicate, and review Practice effective communication right with classroom lessons
• Effective preparation tools: Huge exam bank with thousands of classroom tests and level-up exam questions, helping students firmly break through all exams of the high school program
• Online learning community: Easy Class has a strong and rich community, where learning questions are answered quickly and students help students make friends across the country to study together
• Evaluation, ranking and gift exchange: Students are assessed on their ability, ranked according to their learning results and receive many valuable gifts when achieving high academic grades.

What results have students achieved after practicing with Easy Class?
• Score 8 – 10 in English for regular class tests
• Very good at knowledge and got high scores in English in the entrance exams and the National High School Exam
• Confidently conquer the excellent student exams and the National English Olympiad when persevering in daily practice
• Very good capacity for exam preparation and international English certification exams such as IELTS, TOEIC, TOEFL iBT.

Easy Class came to this world, to become a “companion and personalized” friend with Vietnamese students. Help you become a global citizen, when you can easily and fluently own this second language as your mother tongue.
Tối ưu hiển thị Trang chủ.

Id for android: vn.easylanguage.easyclass

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *