Fit (MOD Premium Cracked) 3.4

Fit (MOD Premium Cracked) 3.4

Game Information of Fit-World: Dieta i Przepisy free download

App Name Fit-World: Dieta i Przepisy
Package Name pl.fit.world
Version 3.4
Rating
Size 33M
Requirement 6.0 and up
Updated January 7, 2022
Installs 100,000+
Developer

Description of Fit-World: Dieta i Przepisy free download with unlimited money

Aplikacja przeznaczona do zarządzania swoją dietą, planowania posiłków oraz kontrolowania spożytych kalorii. Gotowe jadłospisy oraz ogromna baza przepisów nie tylko oszczędzą Twój czas, ale również sprawią, że Twoja dieta będzie smaczna, zdrowa i urozmaicona. Pobierz aplikację Fit-World i przekonaj się, że Ty również możesz osiągnąć swój cel!

DOSTĘPNE DIETY ONLINE:

* Dieta Low Carb
* Dieta 3-posiłkowa
* Dieta1400 kcal (4x)
* Dieta 1600 kcal (4x)
* Dieta 1800 kcal (4x)
* Dieta bezglutenowa
* Dieta wegetariańska
* Dieta bez glutenu i laktozy
* Dieta 2000 kcal
* Dieta 2500 kcal
* Dieta 1800 kcal (5x)
* Dieta 1500 kcal,
* Dieta 1600 kcal
* Dieta 1900 kcal
* Dieta 1400 kcal
* Dieta 1700 kcal

FUNKCJE APLIKACJI:

* Urozmaicone jadłospisy opracowywane na 14 dni + indywidualne plany żywieniowe
* Dziennik kalorii + harmonogram zaplanowanych posiłków z diety
* Ogromna baza produktów i przepisów
* Limity kcal oraz składników odżywczych
* Pomiary, historia pomiarów oraz analiza postępów
* Powiadomienia o posiłkach i spersonalizowane ustawienia godzin
* Lista zakupów w dowolnej konfiguracji (1 dzień/ wybrane dni / tydzień )
* Synchronizacja danych ze stroną internetową oraz możliwość szybkiego układania posiłków na komputerze

WYZNACZ SOBIE CEL:
* Określ swój cel oraz zapotrzebowanie kaloryczne
* Zapisuj spożyte posiłki i monitoruj swoje postępy w diecie

DODATKOWE KORZYŚCI
Nasze plany żywieniowe zostały przygotowane przez ekspertów, aby pomóc Ci w zdrowy i bezpieczny sposób osiągnąć zamierzony cel. Zarówno posiłki jak i produkty możesz dowolnie zmieniać i modyfikować do własnych potrzeb i upodobań. Dodatkowo aplikacja jest zsynchronizowana ze stroną internetową, dzięki czemu możesz w szybki i łatwy sposób układać, dodawać i zmieniać własne przepisy na komputerze.
An application designed to manage your diet, plan meals and control the calories consumed. Ready-made menus and a huge database of recipes will not only save your time, but also make your diet tasty, healthy and varied. Download the Fit-World app and see for yourself that you too can achieve your goal!

ONLINE DIETS AVAILABLE:

* Low Carb Diet
* 3-meal diet
* Diet 1400 kcal (4x)
* 1600 kcal diet (4x)
* 1800 kcal diet (4x)
* Gluten-free diet
* Vegetarian diet
* Diet without gluten and lactose
* 2000 kcal diet
* 2,500 kcal diet
* 1800 kcal diet (5x)
* 1500 kcal diet,
* 1600 kcal diet
* 1900 kcal diet
* 1400 kcal diet
* 1700 kcal diet

APP FEATURES:

* Varied menus prepared for 14 days + individual nutritional plans
* Calorie diary + meal schedule from the diet
* Huge database of products and recipes
* Limits of kcal and nutrients
* Measurements, measurement history and progress analysis
* Meal notifications and personalized time settings
* Shopping list in any configuration (1 day / selected days / week)
* Data synchronization with the website and the ability to quickly arrange meals on the computer

SET YOUR GOAL:
* Define your goal and caloric needs
* Record the meals you eat and monitor your diet progress

ADDITIONAL BENEFITS
Our nutritional plans have been prepared by experts to help you achieve your goals in a healthy and safe way. Both meals and products can be freely changed and modified to suit your needs and preferences. In addition, the application is synchronized with the website, so you can quickly and easily arrange, add and change your own recipes on your computer.
*Poprawa widoczności elementów ekranu głównego
*Zmiana domyślnej czcionki
*Optymalizacja wydajności aplikacji

Id for android: pl.fit.world

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *