Hue (Do thi thong minh Hue) (MOD Premium Cracked) 3.4.0

Hue (Do thi thong minh Hue) (MOD Premium Cracked) 3.4.0

Game Information of Hue-S (Do thi thong minh Hue) free download

App Name Hue-S (Do thi thong minh Hue)
Package Name vn.stttt.hues
Version 3.4.0
Rating 3.5 ( 3162 )
Size 62M
Requirement 5.0 and up
Updated December 16, 2021
Installs 100,000+

Description of Hue-S (Do thi thong minh Hue) free download with unlimited money

Ứng dụng Hue-S cung cấp chức năng hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp, khách du lịch phản ánh toàn diện các hoạt động trên địa bàn tỉnh khi nhận thấy các vấn đề bất cập bằng cách gửi phản ánh về Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh kèm theo hình ảnh chụp hoặc quay video clip.

Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế vận hành thí điểm 10 giải pháp hỗ trợ 10 nhiệm vụ của dịch vụ đô thị thông minh bao gồm:

1. Giải pháp giám sát hoạt động hành chính, công vụ của công chức, viên chức.
2. Giải pháp giám sát an toàn, trật tự đô thị.
3. Giải pháp giám sát vi phạm giao thông.
4. Giải pháp tổng hợp hỗ trợ quy hoạch, phát triển hạ tầng giao thông.
5. Giải pháp điều hành công tác chữa cháy trên địa bàn.
6. Giải pháp giám sát tình hình ô nhiễm môi trường nước, không khí và hỗ trợ công tác phòng chống bão lụt.
7. Giải pháp Tổng hợp tình hình báo chí địa phương.
8. Giải pháp Trung tâm hỏi đáp và tiếp nhận phản ánh kiến nghị tập trung.
9. Giải pháp giám sát hoạt động dịch vụ hành chính công.
10. Giải pháp Giám sát tình hình an toàn thông tin mạng.
The Hue-S application provides support functions for residents, businesses and tourists to comprehensively reflect activities in the province when they realize problems by sending feedback to the Monitoring Center. , smart urban operator with photo capture or video clip.

The Smart City Monitoring and Operation Center of Thua Thien Hue province pilots 10 solutions to support 10 tasks of smart city services, including:

1. Solutions to supervising administrative and public service activities of public servants and public employees.
2. Solution of supervision of urban safety and order.
3. Traffic violation monitoring solution.
4. Integrated solutions to support transportation infrastructure development and planning.
5. Solutions for operating fire fighting in the locality.
6. Solutions to monitoring water and air environmental pollution and supporting flood and storm prevention.
7. Solution Synthesize the local press situation.
8. Solution The inquiry and reception center reflects the focus.
9. Public administrative service monitoring solution.
10. Monitoring solutions for network information security.
– Sửa lỗi, cải thiện hiệu năng

Id for android: vn.stttt.hues

Leave a Reply

Your email address will not be published.