IZZ Zorgverzekering (MOD Premium Cracked) 13.7.1

IZZ Zorgverzekering (MOD Premium Cracked) 13.7.1

Game Information of IZZ Zorgverzekering free download

App Name IZZ Zorgverzekering
Package Name nl.izz.zorg
Version 1.11.205
Rating
Size 41M
Requirement 5.1 and up
Updated December 13, 2021
Installs 100,000+
Developer

Description of IZZ Zorgverzekering free download with unlimited money

Zorgzaken regelen: dat kan sneller.
Daarom kunt u met de IZZ Zorgverzekering app declareren in een paar eenvoudige stappen. Ook ziet u in de app wat u dit jaar vergoed krijgt voor bijvoorbeeld fysiotherapie en de tandarts. En wat de stand van uw eigen risico is. Zorgkostenfactuur gekregen? Die betaalt u direct vanuit uw app via iDEAL. En een fijn idee: u heeft uw zorgpas en polis nu altijd bij de hand.

Dit regelt u zelf met de IZZ Zorgverzekering app:

1. Eenvoudig en snel declareren
– Met een foto of pdf van uw nota
– Uw ingediende nota’s bekijken

2. Zorgkostenfacturen inzien en direct betalen
– Al uw zorgdocumenten (zorgkostenfactuur, polis, etc.) bij de hand
– Openstaande bedragen betalen met iDEAL
– Betalingsregeling afsluiten voor facturen die u liever niet in één keer betaalt

3. Inzicht in uw vergoeding en zorgverlener zoeken
– U ziet hoeveel u dit jaar nog vergoed krijgt voor o.a. fysiotherapie en de tandarts
– Altijd een overzicht van uw verzekeringspakket en de meest gezochte vergoedingen
– Vind direct een gecontracteerde zorgverlener bij u in de buurt

4. En nog meer voordelen
– Laatste stand van uw eigen risico bekijken
– Uw persoonlijke zorgpas altijd bij u
– Direct inzicht in uw belangrijkste polisgegevens
– Belangrijke telefoonnummers en antwoorden op veelgestelde vragen bij de hand
– Veilig en snel inloggen op uw computer (Mijn IZZ Zorgverzekering) met behulp van de scanner in de app

Ook voor medeverzekerden
Bent u meeverzekerd op een polis? Dan kunt u de app zelf ook gewoon downloaden en gebruiken. U heeft als medeverzekerde alleen geen postvak en ontvangt geen facturen van ons. Bent u zelf de hoofdverzekerde en heeft u medeverzekerden op uw polis? Dan kunt u via uw eigen app ook eenvoudig de zorgzaken voor hen regelen.

Registreer slechts 1 keer
U registreert zich eenmalig met uw DigiD inloggegevens. Daarna opent u de app met uw persoonlijke pincode of vingerafdruk. Veilig en snel!

Bent u tevreden?
Op basis van klantervaringen werken we continu aan de verbetering van de app. Heeft u verbetersuggesties? Deel deze dan gerust met ons via het feedback formulier in de app.
Arranging healthcare matters: that can be done faster.
That is why you can claim with the IZZ Health Insurance app in a few simple steps. You will also see in the app what you will be reimbursed this year for, for example, physiotherapy and the dentist. And what the state of your deductible is. Received a health care bill? You pay this directly from your app via iDEAL. And a nice idea: you now always have your health insurance card and policy with you.

You can arrange this yourself with the IZZ Zorgverzekering app:

1. Claim quickly and easily
– With a photo or PDF of your invoice
– View your submitted notes

2. View health care invoices and pay immediately
– All your care documents (health care bill, policy, etc.) at hand
– Pay outstanding amounts with iDEAL
– Take out payment arrangements for invoices that you prefer not to pay in one go

3. Understanding your reimbursement and seeking a care provider
– You can see how much you will be reimbursed this year for, among other things, physiotherapy and the dentist
– Always an overview of your insurance package and the most sought-after reimbursements
– Immediately find a contracted care provider in your area

4. And even more benefits
– View the latest status of your deductible
– Your personal health insurance card is always with you
– Direct insight into your most important policy data
– Important phone numbers and answers to frequently asked questions at hand
– Safe and fast login to your computer (My IZZ Health Insurance) using the scanner in the app

Also for co-insured
Are you co-insured on a policy? Then you can also simply download and use the app itself. As a co-insured you only do not have a mailbox and you do not receive invoices from us. Are you the main insured person and do you have co-insured persons on your policy? Then you can also easily arrange healthcare matters for them via your own app.

Register only once
You register once with your DigiD login details. Then open the app with your personal PIN or fingerprint. Safe and fast!

Are you satisfied?
Based on customer experiences, we continuously work on improving the app. Do you have suggestions for improvement? Feel free to share it with us via the feedback form in the app.
We hebben in deze versie het ontwerp vernieuwd zodat het beter past bij onze website én uw wensen. Nog meer gebruiksgemak dus!

Id for android: nl.izz.zorg

Leave a Reply

Your email address will not be published.