Ngoạ Long – VNG (Mod) 2.1.9.1

Ngoạ Long – VNG (Mod) 2.1.9.1

Game Information of Ngoạ Long - VNG free download

App Name Ngoạ Long - VNG
Package Name vn.zalo.ngoalongmb
Version 2.1.7.2
Rating 10.0 ( 9418 )
Size 99.3 MB
Requirement Android 4.0.3+
Updated 2021-03-03
Installs 100,000+
Category Games, Strategy

Description of Ngoạ Long - VNG free download with unlimited money

Ngọa Long là Game Chiến Thuật đỉnh cao Tam quốc cực kì hấp dẫn, dàn dựng trên nền 2D. Với bất kỳ thế trận từ Quân Đoàn Phó Bản, Đoạt Thành Chiến, Vương Vị Tranh Đoạt Chiến, Hải Chiến… cũng cần một chiến thuật tinh tế mới mong xoay chuyển càn khôn làm chủ ván cờ của một hảo hán Minh Chủ Ngọa Long. Bạn tin vào tài lược của mình không? Hãy thử Ngọa Long ngay hôm nay!

Bối cảnh là cuối đời Đông Hán chiến loạn với sự xuất hiện của các vị anh hùng Tam Quốc phân thiên hạ Ngụy (Tào Tháo) – Thục (Lưu Bị) – Ngô (Tôn Quyền), bạn sẽ cần chiêu mộ các võ tướng nổi tiếng: Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Mã Siêu, Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý, Đại Kiều, Tiểu Kiều, Chu Du, Điêu Thuyền, Lữ Bố,… để phục vụ cho quốc gia của mình. Tham gia Ngoạ Long, bạn sẽ trở thành các Thành Chủ, xây dựng thành trì, chiêu binh mãi mã, bày binh bố trận, thách thức trí tuệ so tài với người chơi khác.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT:
– Hệ thống Võ Tướng: Chiêu mộ, huấn luyện, trang bị, xếp trận, thưởng cho các tướng.
– Hệ thống Trang Bị: Cường hóa trang bị, tướng khí, kho trang bị ,….
– Hệ thống Dinh Phủ: Tìm tri kỉ sau đó kết thành vợ, sinh con huấn luyện thành võ tướng.
– Hệ thống Khoa Kĩ: Học các kĩ năng và trận pháp, chiêu binh
– Hệ thống Lôi Đài: Chọn ra võ tướng mạnh tỉ thí đơn đấu.
– Hệ thống Phó Bản: Vượt map phó bản quân đoàn sẽ nâng cấp thành chính và các võ tướng.

TÍNH NĂNG ĐỘC ĐÁO
– Nhận Quà Tân thủ và quà VIP
– Mở rộng trang bị Diệt Thế Thần Kiếm và Diệt Thế Thiên Tử Giáp
– Tính năng Thôn Thiên Chiến: Chiếm thành trì, để giành nhiều Chiến Tích
– Phó bản Tinh Anh (Thành chính đạt từ cấp 170 trở lên có thể tham gia)
– Mở rộng phó bản: Thế Lực Đỗng Doãn – Thiên Thủy Chi。Thế Lực Tiêu Di – Nhai Đình Thất Thủ.
– Mở tính năng tửu quán
– Mở tính năng ghép và cường hóa Quân Ấn.
– Mở rộng tính năng Thám Bảo.
– Mở rộng các Tướng Xanh Lá (Titian) mạnh vượt trội
– Nhiều tính năng khác…

DÒNG MÁY HỖ TRỢ :
– Tương thích với hầu hết các dòng máy Android trên thị trường Việt Nam.

THÔNG TIN THAM KHẢO:
Trang chủ : http://ngoalong.vnggames.com
Crouching Dragon is a high-level strategy game Three Kingdoms extremely attractive, staged on 2D. With any posture from the Pho Ban Legion, Doan Thanh Chien, Vuong Vi Tranh Toan Chien, Hai Chien … also needs a subtle tactic to turn around and master the game of a good master Minh Chu Ngon Long. Do you believe in your own strategy? Try Crouching Dragon today!

The context is the end of the Eastern Han Dynasty fighting with the appearance of the heroes of the Three Kingdoms distributing the galaxy of Wei (Cao Cao) – Shu (Liu Bei) – Wu (Ton Quyen), you will need to recruit floating martial generals. Languages: Quan Vu, Truong Phi, Trieu Van, Ma Sieu, Gia Cat Luong, Sima Y, Dai Kieu, Tieu Kieu, Chu Du, Diaom Thuyen, Lu Bu, … to serve their countries. Joining Ngo Long, you will become the Castle owners, build strongholds, recruit forever soldiers, display soldiers, challenge intellect against other players.

FEATURES:
– System of General Vo: Recruit, train, equip, match, reward generals.
– Equipment system: Enhance equipment, equipment, storage, …
– Dinh Phu system: Searching for intimates then marrying, giving birth and training to become martial generals.
– System of Science and Technology: Learn skills and tactics, recruit
– Lei Dai System: Choose a strong martial champion to compete in a single game.
– Copy system: Beyond the map, the army will upgrade to become the main and the martial generals.

UNIQUE FEATURES
– Receive Newbie gifts and VIP gifts
– Expanding the equipment to kill the Holy Sword and to eliminate the Thien Tu Giap
– Thien Chien village feature: Capture the citadel, to win many trophies
– Copy of Tinh Anh (Successful level 170 and above can participate)
– Expanding the copy: The Force of Doãn – Thiên Thủy Chi。the Force of Destruction – Chewing Dinh That Thu.
– Open the tavern feature
– Open the compounding and strengthening feature of the Indian Army.
– Expand the feature of Detective
– Strongly expanding the Green Generals (Titian)
– Many other features …

SUPPORTED LINE:
– Compatible with most Android devices on the Vietnamese market.

REFERENCE INFORMATION:
Homepage: http://ngoalong.vnggames.com
– Cập nhật cấp độ nhân vật lên 310
– Thêm phó bản mới
– Thay đổi quà tặng tân thủ
– Mở thêm tính năng Quân Sự Phủ
– Mở tính năng ghép và cường hóa Quân Ấn.
– Mở thêm một số tướng Thượng Cổ siêu mạnh.
– Nhiều tính năng khác…

Id for android: vn.zalo.ngoalongmb

OMG 2 – Super Samkok (Mod) 1.0.26

OMG 2 - Super Samkok 1.0.18

Version 1.0.18

Developer VNG Game Publishing

Uploaded July 02, 2021 04:31

Filesize 454.4 MB

Perfect World VNG: Fly with me (Mod) 1.367.0

Perfect World VNG: Fly with me 1.316.0

Version 1.316.0

Developer VNG Game Publishing

Uploaded June 26, 2021 06:45

Filesize 2.0 GB

Mobile Legends: Bang Bang VNG (Mod) 1.5.88.6441

Mobile Legends: Bang Bang VNG 1.4.70.5102

Version 1.4.70.5102

Developer VNG Game Publishing

Uploaded June 17, 2021 05:55

Filesize 96.6 MB

ZingSpeed Mobile (Mod) 1.22.0.10794

ZingSpeed Mobile 1.16.2.60358

Version 1.16.2.60358

Developer VNG Game Publishing

Uploaded April 29, 2021 08:35

Filesize 1.3 GB

Thiện Nữ 2 – 4th Anniversary (Mod) 1.4.2

Thiện Nữ 2 - 4th Anniversary 1.4.2

Version 1.4.2

Developer VNG Game Publishing

Uploaded April 08, 2021 06:33

Filesize 79.2 MB

Kiếm Thế Mobile VNG (Mod) 1.4.15446

Kiếm Thế Mobile VNG 1.4.15446

Version 1.4.15446

Developer VNG Game Publishing

Uploaded April 08, 2021 06:22

Filesize 92.1 MB

MU Awaken – VNG (Mod) 8.1.0

MU Awaken - VNG 7.2.0

Version 7.2.0

Developer VNG Game Publishing

Uploaded April 01, 2021 06:23

Filesize 1.9 GB

GunPow – Bắn Gà Teen PK (Mod) 1.8.6

GunPow - Bắn Gà Teen PK 1.7.8

Version 1.7.8

Developer VNG Game Publishing

Uploaded March 26, 2021 05:54

Filesize 448.0 MB

360mobi Cung Đình Kế (Mod) 1.0.6

360mobi Cung Đình Kế 1.0.6

Version 1.0.6

Developer VNG Game Publishing

Uploaded March 17, 2021 06:35

Filesize 2.1 GB

PUBG MOBILE VN – MAP MỚI LIVIK (Mod) 1.2.0

PUBG MOBILE VN - MAP MỚI LIVIK 0.19.0

Version 0.19.0

Developer VNG Game Publishing

Uploaded March 09, 2021 05:56

Filesize 1.9 GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *