Ôn thi GPLX 600 Câu (MOD Premium Cracked) 3.1.6

Ôn thi GPLX 600 Câu (MOD Premium Cracked) 3.1.6

4.7 (76707)Apps, Educationby

Game Information of Ôn thi GPLX 600 Câu free download

App Name Ôn thi GPLX 600 Câu
Package Name com.waterfall.trafficlaws2
Version 3.1.6
Rating 4.7 ( 76707 )
Size 54M
Requirement 4.4 and up
Updated May 10, 2022
Installs 1,000,000+
Category Apps, Education
Developer

Description of Ôn thi GPLX 600 Câu free download with unlimited money

Ứng dụng gồm đầy đủ 600 câu hỏi mới nhất năm 2020 với 60 câu điểm liệt dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe gplx cơ giới đường bộ giúp các bạn chuẩn bị thi bằng lái xe ô tô có thể ôn thi phần lý thuyết một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

*** Phiên bản cho iPhone/iPad trên Apple Store: https://itunes.apple.com/us/app/on-thi-giay-phep-lai-xe/id715394226?ls=1&mt=8 ***

Các chức năng chính của ứng dụng bao gồm:
* Bài thi ngẫu nhiên với hàng ngàn đề thi theo cấu trúc ra đề thi của Tổng Cục đường bộ Việt Nam Bộ GTVT cho các bằng lái xe B1, bằng B2, bằng C, bằng D, bằng E và bằng F.
• Danh sách đề thi bao trọn toàn bộ nội dung của 600 câu hỏi (số lượng câu hỏi tùy theo bằng lái).
• Danh sách 60 câu hỏi điểm liệt được cung cấp riêng.
• Ôn tập với danh sách câu hỏi và theo phân loại câu hỏi, trả lời câu hỏi và xem đáp án khi ôn thi lý thuyết.
• Tìm kiếm câu hỏi theo nội dung câu hỏi hoặc câu trả lời.
• Danh sách các câu hỏi đã làm sai giúp nhanh chóng ôn lại phần lý thuyết.
* Danh sách các mẹo trả lời các câu hỏi lý thuyết giúp bạn tham khảo nếu muốn học nhanh và nhớ nhanh (không khuyến khích).
* Danh sách toàn bộ biển báo xuất hiện trong 600 câu hỏi của đề thi giúp bạn tham khảo nhanh các biển báo trong trường hợp cần thiết.
* Top những câu hỏi nhiều người hay bị sai giúp nhanh chóng trách được câu hay bị lỗi.
* Hệ thống biển báo đầy đủ giúp bạn tham khảo các biển báo có trong giao thông đường bộ.
* Các bài thi sa hình cũng như mẹo thi sa hình

CHÚC CÁC BẠN ÔN THI TỐT VÀ LÀM BÀI THI THÀNH CÔNG!
The application includes the latest 600 questions in 2020 with 60 questionnaires for the test, and for a gplx driver license to help you prepare for the test of a car’s license to review the theory test. quickly and effectively.

*** Version for iPhone / iPad on Apple Store: https://itunes.apple.com/us/app/on-thi-giay-phep-lai-xe/id715394226?ls=1&mt=8 ***

The main functions of the application include:
* Random test with thousands of exam questions according to the test structure of the Directorate for Roads of Vietnam Ministry of Transport for driver’s licenses B1, B2, C, D, E and F.
• The list of exam questions covers the entire content of 600 questions (the number of questions depends on the driver’s license).
• A list of 60 questions on the grade is provided separately.
• Review with list of questions and by question category, answer questions and look at their answers when reviewing the theory test.
• Search question by question content or answer.
• List of questions made wrong to quickly review the theory.
* List of tips for answering theoretical questions for your reference if you want to learn quickly and remember quickly (not recommended).
* List of all signs appear in 600 questions of the exam to help you quickly refer to the signs in case of need.
* Top questions that many people often get wrong help quickly to blame questions that are often wrong.
* Full sign system to help you refer to the signs in road traffic.
* Post-mortem exams as well as photo retouching tips

WISH YOU GOOD TEST AND TEST SUCCESSFUL!
– Cập nhật hỗ trợ Android 12.
– Cải thiện chất lượng câu trả lời.

Id for android: com.waterfall.trafficlaws2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *