Shipper 1.2201.7 (MOD/Premium)

Shipper 1.2201.7 (MOD/Premium)

Game Information of Shipper - Tìm Shipper giao hàng free download

App Name Shipper - Tìm Shipper giao hàng
Package Name com.hlsolution.hoishipper
Version 1.2201.7
Rating
Size 26M
Requirement 5.0 and up
Updated January 7, 2022
Installs 50,000+
Category Apps, Productivity
Developer

Description of Shipper - Tìm Shipper giao hàng free download with unlimited money

Shipper – Tìm Shipper giao hàng là ứng dụng dành cho Shipper và Shop hoàn toàn miễn phí.
với hàng ngàn đơn hàng được cập nhật mới liên tục từng giây, đây là cách nhanh nhất để nhận đơn hàng từ chủ shop tại HÀ NỘI, HỒ CHÍ MINH và Đà Nẵng.
Shop và Shipper tự thương lượng giá cả hợp lý.

* Dành cho Shop:
• Shop có thể đăng đơn hàng mình cần giao lên hệ thống của Hội Shipper. Sau khi đơn được đưa lên hệ thống, tất cả các Shipper sẽ nhấn vào nhận đơn để giao hàng cho mình.
• Shop có thể chọn vị trí cần lấy hàng và vị trí cần giao trên ứng dụng Hội Shipper.
• Hội Shipper sẽ gợi ý giá ship, nhưng Shop cũng có thể thay đổi lại giá theo ý mình mong muốn.
• Khi đăng đơn lên ứng dụng, shop có thể ghi chú thêm, ví dụ như: Hàng dễ vỡ, giao trước 11h sáng, …
• Hiển thị lịch sử đơn hàng mình đã đăng.
* Dành cho Shipper
Với các tính năng vô cùng phong phú và tiện lợi:
• Tự động nhận biết và hiển thị các đơn hàng mới nhất trong vòng 0.5 giây từ hệ thống
• Hiển thị các đơn hàng gần nhất trong vòng 2km – 4km – 8km để bạn dễ dàng chọn lựa đơn hàng tiện lợi nhất dành cho bạn.
• Lưu đơn hàng, quản lý và thống kê đơn hàng
• Bình luận, Gọi, Nhắn tin trực tiếp đến chủ shop hoàn toàn miễn phí
• Hiển thị bản đồ hướng dẫn đường đi đến chủ shop nhanh nhất
• Đăng nhập đơn giản và an toàn thông qua facebook
• Lắng nghe chia sẻ từ các Shipper


Tham gia nhóm Hội Shipper để nhận thêm nhiều đơn hàng mới nhất từ chúng tôi:
Hà Nội: https://www.facebook.com/groups/hoishipperhanoi9
Hồ Chí Minh: https://www.facebook.com/groups/hoishippersaigon9
Đà Nẵng: https://www.facebook.com/groups/hoishipperdanang9

Cần hỗ trợ thêm thông tin về Shipper có thể liên hệ với chúng tôi qua Fanpage:
https://www.facebook.com/HoiShipper/
Shipper – Find Shipper Shipping is an app for Shipper and Shop completely free.
With thousands of new orders updated every second, this is the fastest way to receive orders from shop owners in Hanoi, Ho Chi Minh and Da Nang.
Shop and Shipper negotiate a reasonable price by themselves.

* For Shop:
• The shop can post the order it needs to deliver to the Shipper Association’s system. After the order is uploaded to the system, all Shippers will click to receive the order to deliver their order.
• Shops can choose the location to pick up and the location to deliver on the application of the Shipper Association.
• The Shipper Association will suggest the shipping price, but the Shop can also change the price according to their wishes.
• When posting an application on the application, the shop can make additional notes, for example: Fragile goods, delivered before 11 am, …
• Display order history you have posted.
* For Shippers
With extremely rich and convenient features:
• Automatically recognize and display the latest orders within 0.5 seconds from the system
• Display the nearest orders within 2km – 4km – 8km for you to easily choose the most convenient order for you.
• Save orders, manage and order statistics
• Comment, Call, Message the shop owner directly for free
• Display a map to guide the fastest way to the shop owner
• Simple and secure login via facebook
• Listen to the sharing from the Shippers


Join the Shipper Guild group to receive more latest orders from us:
Hanoi: https://www.facebook.com/groups/hoishipperhanoi9
Ho Chi Minh: https://www.facebook.com/groups/hoishippersaigon9
Da Nang: https://www.facebook.com/groups/hoishipperdanang9

Need more information about Shipper can contact us via Fanpage:
https://www.facebook.com/HoiShipper/

Id for android: com.hlsolution.hoishipper

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *