TG Hoàn Mỹ – Perfect World VNG 1.367.0  (Mod)

TG Hoàn Mỹ – Perfect World VNG 1.367.0 (Mod)

Game Information of TG Hoàn Mỹ - Perfect World VNG free download

App Name TG Hoàn Mỹ - Perfect World VNG
Package Name com.pg1.tghmm
Version
Rating ( 10672 )
Size
Requirement
Updated
Installs 500,000+
Developer

Description of TG Hoàn Mỹ - Perfect World VNG free download with unlimited money

PHIÊN BẢN MỚI GIỌNG CA HOÀN MỸ
GIỌNG CA HOÀN MỸ – TUYỆT KỸ TÀI NĂNG

Giọng Ca Hoàn Mỹ là phiên bản lớn thứ 2 trong năm 2021 của tựa game mobile đình đám Perfect World VNG. Trong phiên bản mới này, trò chơi trình làng hàng loạt cập nhật đặc sắc: Vùng Thần Tịch liên kết nhiều thế giới khác nhau, tính năng mới Giọng Ca Hoàn Mỹ tự do ghi âm bài hát, thể hiện giọng ca tuyệt mỹ, Khảo Cổ Gia Viên với những bảo tàng hấp dẫn, phó bản tu chân Chúng Diệu Môn đầy thử thách, phó bản khiêu chiến Tháp Chúng Hồn nguy hiểm trùng trùng, hệ thống trang bị Anh Hồn mới Hồn Trang & Tâm Phách gia tăng lực chiến, thỏa sức thể hiện với hơn 300 Item thời trang, hàng ngàn combo phong cách.

***TÍNH NĂNG ĐẶC SẮC***

1. TÍNH NĂNG MỚI VÙNG THẦN TỊCH
 Thần tịch liên giới – Hội tụ quần hùng
 Vùng Thần Tịch được tạo thành từ liên kết của nhiều thế giới khác nhau, Người Tu Chân có thể thông qua Hư Không Chi Nhãn để đến Vùng Thần Tịch khám phá thế giới hoàn mỹ kì ảo
2. TÍNH NĂNG MỚI GIỌNG CA HOÀN MỸ
 Tự do ghi âm bài hát, thể hiện giọng ca tuyệt mỹ
 Kích chọn phím đàn phổ nhạc viết nên ca khúc của riêng bạn
3. KHẢO CỔ GIA VIÊN
 Thông qua Khảo Cổ có thể phát hiện những bảo tàng hấp dẫn
 Gia viên tầm bảo – Giải mã thần tàng
4. PHÓ BẢN TU CHÂN MỚI CHÚNG DIỆU MÔN
 Đánh bại Thái Sơn Vương, tiêu diệt Kiếm Hồn
 Sở hữu trang bị Chuyển Sinh cao cấp
5. PHÓ BẢN KHIÊU CHIẾN MỚI THÁP CHÚNG HỒN
 Khiêu chiến Boss thành công có tỷ lệ nhận trang bị đỏ
 Vượt Tháp Chúng Hồn – Phá Thiên Địa kiếp nạn
6. HỆ THỐNG TRANG BỊ ANH HỒN MỚI HỒN TRANG & TÂM PHÁCH
 Sở hữu trang bị mới Hồn Trang
 Khảm Tâm Phách đột phá sức mạnh
7. THỜI TRANG LỘNG LẪY – TỰ DO THỂ HIỆN
 300 item thời trang, biến tấu hàng ngàn combo phong cách tùy theo sở thích
 Tạo dựng cá tính và thần thái riêng biệt giữa hàng triệu người

***PERMISSION***
* WRITE_EXTERNAL_STORAGE: Đọc thông tin hình ảnh
* READ_EXTERNAL_STORAGE: Lưu thông tin hình ảnh
* RECORD_AUDIO: Hỗ trợ tính năng voice chat
* CAMERA: Hỗ trợ tính năng chụp ảnh
NEW VERSION VOICE Hoan My
VOICE HOAN MY – EXCELLENT CHARACTERISTICS

Hoan My’s Voice is the second biggest version in 2021 of the hit mobile game Perfect World VNG. In this new version, the game introduces a series of special updates: The Than Tich Region connects many different worlds, the new feature Hoan My Vocalist freely records songs, shows her beautiful voice, Ancient Gia Vien with fascinating museums, the challenging version of the Trieu Dieu Mon, the dangerous duplicate of the Tower of the Souls, the new Heroic Soul equipment system, the Soul Trang & Tam Phach increases the fighting power, Unleash your expression with more than 300 fashion items, thousands of style combos.

***SPECIAL FEATURES***

1. NEW FEATURES OF THE MYSTERY
 The God of the World – Convergence of Heroes
 The Divine Land is made up of the connection of many different worlds, True Cultivators can use the Eye of Void to go to the Divine Zone to discover the perfect and magical world
2. NEW FEATURES Vocals of Hoan My
 Freely record songs, show beautiful vocals
 Click on the keyboard to create your own song
3. Archaeologists
 Through Archeology it is possible to discover fascinating museums
 The Treasurer – Deciphering the Divine Treasure
4. NEW BUDDHA TU FOOT WE’RE MEMEN
 Defeat Thai Son Vuong, destroy Sword Soul
 Possessing high-class Reincarnation equipment
5. NEW VERSION OF THE SOULS TOWN THE SOULS
 Successful Boss Challenge has a chance of getting red equipment
 Overcoming the Tower of Souls – Destroying Heaven and Earth tribulation
6. NEW SOUL EQUIPMENT SYSTEM SOUL EQUIPMENT & HEART
 Own new equipment Soul Trang
 Kham Tam Phach breakthrough strength
7. FLEXIBLE FASHION – FREEDOM DISPLAY
 300 fashion items, thousands of style combos depending on your preferences
 Create a unique personality and charisma among millions of people

***PERMISSION***
* WRITE_EXTERNAL_STORAGE: Read image information
* READ_EXTERNAL_STORAGE: Save image information
* RECORD_AUDIO: Support voice chat feature
* CAMERA: Support photo feature
– Phiên bản mới Giọng Ca Hoàn Mỹ
Giọng Ca Hoàn Mỹ – Tuyệt Kỹ Tài Năng
– Tính Năng Mới Vùng Thần Tịch
– Tính Năng Mới Giọng Ca Hoàn Mỹ
– Khảo Cổ Gia Viên
– Phó Bản Tu Chân Mới Chúng Diệu Môn
– Phó Bản Khiêu Chiến Mới Tháp Chúng Hồn
– Hệ Thống Trang Bị Anh Hồn Mới Hồn Trang & Tâm Phách
– Thời Trang Lộng Lẫy – Tự Do Thể Hiện

Id for android: com.pg1.tghmm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *