vnEdu Connect (MOD Premium Cracked) 2.7.9

vnEdu Connect (MOD Premium Cracked) 2.7.9

2.8 (23453)Apps, Educationby

Game Information of vnEdu Connect free download

App Name vnEdu Connect
Package Name com.vnptit.vnedu.parent
Version 2.7.9
Rating 2.8 ( 23453 )
Size 66M
Requirement 5.1 and up
Updated April 25, 2022
Installs 1,000,000+
Category Apps, Education
Developer

Description of vnEdu Connect free download with unlimited money

vnEdu Connect là ứng dụng tiện ích dành cho Phụ huynh Học sinh trên Hệ sinh thái Mạng Giáo dục Việt nam – vnEdu, giúp kết nối giữa Phụ huynh Học sinh và Nhà trường. Ứng dụng cho phép Phụ huynh cập nhật tức thời thông tin của con em mình tại nhà trường. Cụ thể:
– Cập nhật thông tin “Nhắc uống thuốc” và “Theo dõi sức khỏe cho con” tới nhà trường, nhất là trong các giai đoạn dịch bệnh
– Xem thông báo của nhà trường
– Xem tin nhắn của nhà trường
– Xem điểm chi tiết, điểm tổng kết của con
– Xem điểm danh, thời khóa biểu của con
– Và nhiều tính năng hữu ích khác sẽ được cập nhật định kỳ trong thời gian tới.
Hotline CSKH: 18001260
vnEdu Connect is a utility application for Parents of Students on Vietnam Education Network Ecosystem – vnEdu, which helps to connect parents and students. The application allows parents to instantly update their children’s information at school. Specifically:
– Update information “Prompt medication” and “Monitoring the health of children” to the school, especially in disease stages
– View school notices
– View the school’s message
– View detailed scores, final scores of children
– See your attendance and schedule
– And many other useful features will be updated periodically in the future.
Customer care hotline: 18001260
Nâng cấp chức năng Mobile Money

Id for android: com.vnptit.vnedu.parent

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *