Wulkanowy Dzienniczek (MOD Premium Cracked) 1.1.6

Wulkanowy Dzienniczek (MOD Premium Cracked) 1.1.6

Game Information of Wulkanowy Dzienniczek free download

App Name Wulkanowy Dzienniczek
Package Name io.github.wulkanowy
Version
Rating ( 604 )
Size
Requirement
Updated
Installs 500,000+
Category Apps, Education
Developer

Description of Wulkanowy Dzienniczek free download with unlimited money

Aplikacja jest przeznaczona dla użytkowników dziennika VULCAN UONET+.

Wyróżnione cechy i funkcje:
– obliczanie średniej ważonej,
– procentowy podgląd frekwencji,
– szczęśliwy numerek,
– podgląd lekcji dodatkowych i zrealizowanych,
– ciemny motyw.
– brak reklam,
– tryb offline,
– powiadomienia.

GitHub: https://github.com/wulkanowy/wulkanowy
Discord: https://discord.gg/vccAQBr
The application is intended for users of the VULCAN UONET + journal.

Highlighted features and functions:
– calculation of the weighted average,
– percentage view of attendance,
– a lucky number,
– preview of additional and completed lessons,
– dark theme.
– no ads,
– offline mode,
– notifications.

GitHub: https://github.com/wulkanowy/wulkanowy
Discord: https://discord.gg/vccAQBr
Wersja 1.1.6

– naprawiliśmy błąd przy wysyłaniu wiadomości
– naprawiliśmy oznaczanie odwołanych lekcji jako zastępstwa

Pełna lista zmian: https://github.com/wulkanowy/wulkanowy/releases

Id for android: io.github.wulkanowy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *